TRAINING ACTIVITIES BELGIUM

Kalender van de opleidingsactiviteiten in België

Schedule of training activities in Belgium

 

Vrijdag 20 oktober 2017
Vorming voor parketmagistraten, rechters en parketjuristen

Georganiseerd in samenwerking met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (Brussel)

Friday 20 October 2017
Training for public prosecutors, judges and court staff

Organised in collaboration with the National Training Institute for the Judiciary (Brussels)

 

Dinsdag 24 oktober 2017
Vorming voor bemiddelaars

Georganiseerd in samenwerking met Moderator vzw. Forum voor herstelrecht en bemiddeling

Tuesday 24 October 2017
Training for mediators

Organised in collaboration with Moderator vzw. Forum voor herstelrecht en bemiddeling

 

Donderdag 26 oktober 2017
Vorming voor professionals uit de slachtofferzorg

Georganiseerd in samenwerking met het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw

Thursday 26 October 2017
Training for professionals working in victim support

Organised in collaboration with Steunpunt Algemeen Welzijnswerk vzw

 

Vrijdag 10 november 2017
Vorming voor politieambtenaren

Georganiseerd in samenwerking met het Centre for Policing and Security

Friday 10 November 2017
Training for police officers

Organised in collaboration with the Centre for Policing and Security